فهرست محتوای

برای دیدن فال حافظ امروز کلیک کنید

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل 424

📬 فال حافظ امروز متولدین فروردین

فال حافظ امروز

 

غزل 412 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ 412

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم

هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست

که بر طرف سمن زارش همی‌گردد چمان ابرو

دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی

که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو

تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم

که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

اگر چه مرغ زیرک بود، حافظ در هواداری

به تیر غمزه صیدش کرد، چشم آن کمان ابرو

تعبیر فال حافظ غزل 412

اکنون که با همه زیرکی ها و کناره گیری ها در دام عشق اسیر شده ای بی تابی ها و غصه های تو بیهوده است. خود را بیش از این عذاب نده و نسبت به آینده ناامید نباش. بدان که تو در میان رقیبان خود برگزیده خواهی شد. آنها کنار گذاشته خواهند شد و این تو هستی که به مقصود خود خواهی رسید.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- حضرت حافظ در بیت های ششم و هشتم می فرماید:
* کسی با زیبایی آن چنانی محبوبم نخواهد گفت که حوران و پریان بهشتی دارای چشمانی زیباست.
* اگر چه حافظ پرنده ای هوشیار و زیرک بود ولی چشمان و هلال ابروی یار با ناز و کرشمه اش، او را شکار کرد و زیرکی فایده ای در مقابل عشق نداشت.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۲- به شما توصیه می کنم که عجله و شتاب نداشته باشید. بلکه با صبر و شکیبایی گره از این کار باز می شود. ابتدا با یکی از استادان با تجربه مشورت کنید. سپس با پدر و مادر در این باره سخن بگویید و راهنمایی بخواهید. دست از لجبازی بردارید که به ضرر شماست.


۳- موفقیت و کامیابی از شما دور نشده، بلکه تردید، نگرانی و اضطراب بر شما مسلط گردیده، در حالیکه این نیت و اجرای آن چندان دور از انتظار نیست و بالاخره گره این مشکل با صبر و شکیبایی به نفع خانواده شما باز می شود.


۴- با خود خوری و نق زدن کاری پیش نمی رود، بلکه فکر کنید امروز متولد شده اید. پس برای آینده خود برنامه ریزی کنید و از نیروی اراده، همراه با توکل بر خداوند استفاده کنید. به یکی از مشاهد مترکه بروید و دعا کنید که گشایش بسیار است.


۵- دنیا زندان مومن و بهشت کافر است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت و کافران را به دوزخ می رساند.


۶- قرض ادا می شود. بیمار فعلاً به همین حالت خواهد بود. خرید و فروش توصیه نمی شود. تغییر مکان و شغل را به زمان دیگر موکول کنید که اوضاع فعلی به نفع شماست پس عجله نداشته باشید.

📋 فال حافظ امروز

📆 فال هفته

🗞️ غزل165

📬 فال حافظ امروز متولدین اردیبهشت

 غزل 165 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ 165

مرا مِهر سیَه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جایِ آشتی نگذاشت

مگر آهِ سحرخیزان سویِ گردون نخواهد شد؟

مرا روزِ ازل کاری به جز رندی نفرمودند

هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد

خدا را محتسب ما را به فریادِ دف و نی بخش

که سازِ شرع از این افسانه بی‌قانون نخواهد شد

مجالِ من همین باشد که پنهان عشقِ او ورزم

کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد

شرابِ لعل و جایِ امن و یارِ مهربان ساقی

دلا کی بِه شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

مشوی ای دیده نقشِ غم ز لوحِ سینهٔ حافظ

که زخمِ تیغِ دلدار است و رنگِ خون نخواهد شد

تعبیر فال حافظ غزل 165

✔️ تعبیر فال حافظ شما:

ذاتا انسانی عاطفی و با مهر و محبت هستی و در مقابل نامهربانی هایی که دیده ای سکوت اختیار کرده ای. گرچه انسانی واقع نگر هستی و بلندپروازی نمی کنی، ولی بدان که فرصتی به تو روی خواهد کرد و همه امکانات مهیا می شود که تو در زندگیت یک تحول مثبت و بزرگ ایجاد نمایی. پس آماده باش که این فرصت را از دست ندهی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- ویژگی های شما عبارت اند از: معصوم، اصیل، جذاب، اهل دل، ناکام، عصبانی، راستگو، با وجدان، بی تظاهر، منطقی، غمگین، جذاب، با وفا، با انصاف، نجیب، مهربان و بخشنده.
۲- حضرت حافظ در بیت های اول، سوم و چهارم می فرماید:
* محبت سیه چشمان و زیبا رویان از سر من بیرون نخواهد رفت زیرا محبت آنان حکم قضا و قدر آسمانی را دارد و تغییر ناپذیر است.
* در روز نخست و ابتدا، غیر از رندی و عشقبازی چیز دیگری به من نفرمودند پس هر نصیبی که آن روز مقدر کرده اند، زیاد و کم نمی شود.
* ای نهی کننده امور شرع، برای خشنودی خدا، ساز دف و نی را به من ارزانی دار و نواختن و شنیدن آنرا بر من عیب مگیر که از قصه عشق ما، که از آواز دف و نی بلند می شود، سامان دین دچار پریشانی و بی نظمی نمی شود.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۳- چنان در تب و تاب این نیت و عشق او غرق هستید که گاه می خواهید توجه خویش را بردارید ولی باز نمی توانید. زیرا دل در گرو او نهاده اید و تمام توجه و فعالیت شما متوجه آن است. به شما مژده می دهم که بزودی کبوتر اقبال بر بام منزل شما خواهد نشست و کارها بر وفق مراد خواهد شد. نیت شما بدون نگرانی در همین هفته یا ماه حداکثر، عملی می گردد. پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذر خود را ادا کنید.


۴- در انجام این نیت جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد. مسافر شما حال و کارش خوب است. به زودی مسافرتی در پیش خواهید داشت. ازدواج و موفقیت تحصیلی حتمی است. خرید و فروش و تغییر شغل و مکان را توصیه می کنم. عشق، عشق می آفریند. عشق، زندگی می بخشد. زندگی رنج به همراه دارد. رنج دلشوره می آفریند. دلشوره جرات می بخشد. جرات اعتماد به همراه دارد. اعتماد امید می آفریند. امید زندگی می بخشد. زندگی عشق می آفریند. عشق عشق می آفریند.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل38

📬 فال حافظ امروز متولدین خرداد

غزل 38 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ 38

بی مهرِ رُخَت روزِ مرا نور نماندست

وز عمر، مرا جز شبِ دیجور نماندست

هنگامِ وداعِ تو ز بس گریه که کردم

دور از رخِ تو چشمِ مرا نور نماندست

می‌رفت خیالِ تو ز چشمِ من و می‌گفت

هیهات از این گوشه که معمور نماندست

وصلِ تو اجل را ز سرم دور همی‌داشت

از دولتِ هجرِ تو کنون دور نماندست

نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید

دور از رُخَت این خستهٔ رنجور نماندست

صبر است مرا چارهٔ هجرانِ تو لیکن

چون صبر توان کرد؟ که مقدور نماندست

در هجرِ تو گر چشمِ مرا آبِ روان است

گو خونِ جگر ریز که معذور نماندست

حافظ، ز غم از گریه نپرداخت به خنده

ماتم زده را داعیهٔ سور نماندست

تعبیر فال حافظ غزل 38


✔️ تعبیر فال حافظ شما:

قصد و نیت انجام کاری را داری که سروصدای زیادی به راه انداخته و مخالفان بسیاری دارد، اما تو عزمت را جزم کرده ای و گوشت به هیچ نصیحتی بدهکار نیست، اما بدان که اگر واقعا قصد عملی کردن نیت خود را داری باید توان و تحمل خود را افزایش دهی و از ویرانی نترسی که آبادی تو در این ویرانی هاست.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- برای رسیدن به این آرزو و هدف الزام است که صبر و حوصله داشته باشید. بدانید که رمز موفقیت شما در ایستادگی، استقامت و تلاشتان نهفته است. پس هر چه می توانید در این راه، دور اندیشی و کیاست داشته باشید.


۲- اگر چه مستی عشق و سرخوشی این نیت به قول حضرت حافظ در بیت پنجم شیفته و شیدایت کرده است اما بدان که بنیاد و هستی شما از ازل تا ابد از خرابی عشق است. به عبارت دیگر حضرت حافظ می فرماید:
* خرابی از عشق در حقیقت آبادانی و عمرانی است.


۳- مطابق بیت چهارم، شما انسانی آزاده، مهربان، دست دل باز، گشاده رو و لخرج و با گذشت هستید اما متاسفانه نمی دانید پول و مهربانی را چه موقع و برای چه کسی خرج کنید. پس در این کار توجه بیشتری کنید.


۴- اهل ریسک هستید و تا کاری را انجام ندهید، دست بر نمی دارید و پشتکار شما خیلی عالی است. اما زود هم خسته می شوید ولی در عین حال اعتقاد دارید که کار غیر ممکن وجود ندارد. بلکه هر کاری با دستان و اندیشه شما قابل حل می باشد.


۵- مسافرت را توصیه می کنم اما خرید و فروش زود است. یکی از کسانی که ظاهراً به شما خیلی مهر می ورزد، دارای اندامی درشت و پوستی ستبر و موهای قهوه ای و ساق پایی لاغر است. بهتر است نسبت به وی محتاط تر باشید. برعکس یکی از بستگان، بسیار به شما علاقه مند است. به طوری که حاضر نیست به اصطلاح، آب در دل شما تکان بخورد. با او مشورت کنید و به نذری که کرده اید، وفا کنید.


۶- می دانی برنده گام های متعادلی بر می دارد ولی بازنده دو نوع سرعت دارد. یا خیلی تند و یا خیلی کند. شما چطور؟ لطفاً مقایسه کنید !


۷- برادر یا خواهرتان، دچار ناراحتی مرموزی می باشد که کمک شما می تواند برایش موثر باشد. از پس انداز یکه دارید. فعلاً استفاده نکنید که موقعیت بهتری برای شما حاصل می شود و مسافرتی مهم در پیش خواهد بود.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل228

📬 فال حافظ امروز متولدین تیر

 غزل 228 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شماره 228

گر من از باغِ تو یک میوه بچینم چه شود؟

پیش پایی به چراغِ تو ببینم چه شود؟

یا رب اندر کَنَفِ سایهٔ آن سروِ بلند

گر منِ سوخته یک دَم بنشینم چه شود؟

آخِر ای خاتَمِ جمشیدِ همایون آثار

گر فِتَد عکسِ تو بر نقشِ نگینم چه شود؟

واعظِ شهر چو مِهرِ مَلِک و شَحنه گُزید

من اگر مِهرِ نگاری بِگُزینم چه شود؟

عقلم از خانه به در رفت، وَگَر مِی این است

دیدم از پیش که در خانهٔ دینم چه شود

صرف شد عمرِ گرانمایه به معشوقه و مِی

تا از آنم چه به پیش آید، از اینم چه شود؟

خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت

حافظ ار نیز بداند که چُنینم چه شود

تعبیر فال حافظ غزل228

✔️ تعبیر فال حافظ شما:
زندگی یک واقعیت است و یک تجربه بی بازگشت که باید از آن نهایت استفاده را برد. زندگی با اگرها و آرزوهای دور و دراز حاصلی جز گذران بیهوده عمر نیست. سکوت دیگران مبنی بر رضایت آنان از اعمال تو نیست، آنها منتظرند تا خود تصمیم بگیری. پس فرصت را از دست نده که پشیمان خواهی شد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- حضرت حافظ در بیت های اول و دوم می فرماید:
* اگر من از جمال تو یک بوسه بگیرم، چه می شود و چه نقصانی روی می دهد. اگر با نور و درخشش تو جلوی پای خود را ببینم، چه می شود.
* عجبا من سوخته دل اگر ساعتی در پناه سایه آن سرو بلند بنشینم و آرام گیرم، چه می شود.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۲- انجام این نیت را از خداوند طلب کن. پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذری کنید و شبی سوره مبارکه المجادله را بخوانید به شرط آنکه با حضور قلب و معنی باشد. تا گشایش حاصل شود. برای اجرای این نیت نباید بی تابی و بی حوصلگی کنید زیرا مصلحت شما در این است که ابتدا مقدمات آن فراهم شود. پس با توکل به خدا با ایمان قوی اقدام کن.


۳- او قدری فریبکاری می کند. شما باید کاملاً مواظب و هوشیار و زیرک باشید که فریب چرب زبانی هایش را نخورید.


۴- مسافر شما شتاب دارد. به او بگویی کارش انجام می گیرد اما وقت لازم است.


۵- وسواس را کنار بگذارید و با همسرخود مهربان باشید. زیرا او گرفتار ناراحتی شده که نمی تواند به شما بگوید. در معامله ای هم ضرر کرده ولی به زودی جبران می شود. بیمار حالش تغییر نمی کند. از ریسک کردن، تغییر شغل و مکان منصرف شوید. مرا نیز دعا کنید.


۶- ویژگی های شما عبارت اند از: خیرخواه، کمک رسان، قابل احترام، با وفا، کله دار، کمال گرا، مخترع، مشاور خوب، فرشته خو، کمیاب، خوب، رویایی، بی ریا، با حس ششم قوی، خوش رو، اهل کشف، روشنفکر، زیرک، خوش باطن و باوقار 

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل411

📬 فال حافظ امروز متولدین مرداد

غزل 411 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ 411

تاب بنفشه می‌دهد طرّهٔ مشک‌سای تو

پردهٔ غنچه می‌درد خندهٔ دلگشای تو

ای گل خوش‌نسیمِ من بلبلِ خویش را مسوز

کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و مقال عالَمی می‌کشم از برای تو

دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

گوشهٔ تاج سلطنت می‌شکند گدای تو

خرقهٔ زهد و جام مِی گر چه نه درخور همند

این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

کاین سر پُر هوس شود خاک در سرای تو

شاه‌نشین چشم من تکیه‌گه خیال توست

جای دعاست شاه من بی‌تو مباد جای تو

خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن

حافظ خوش‌کلام شد مرغ سخن‌سرای تو

تعبیر فال حافظ غزل 411

تعبیر فال حافظ شما:
تمام تلاشت را کرده ای و با لطف الهی زندگی آرامی برای خود ساخته ای. اکنون شاد و خندان زندگی کن و از آنچه خدا نصیبت کرده لذت ببر. دوستان نزدیک را از خود نران، زیرا هر انسانی هر قدر بزرگ و کامل، به دوستان صادق نیازمند است. از شر و شور دنیا دلگیر مشو که زندگی زیباست.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- حضرت حافظ در بیت آخر می فرماید:
* چهره تو ای محبوب بوستانی، زیباست مخصوصاً که در این بهارستان جمال حافظ خوش سخن، بلبل نغمه ساز تو می باشد.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۲- به شما مژده می دهم و تبریک می گویم زیرا آنچه سال ها در انتظار انجامش بودی، به زودی جامه عمل می پوشاند. پس اولاً کوشاتر باشید. ثانیاً راز دل خود را جز به پدر و مادر و همسر با کسی نگویید. ثالثاً با فردی با تجربه و استاد مشورت کنید رابعاً به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذر خود را ادا کنید.


۳- تفالی از این بهتر نمی شود که انسان موفقیت خود را بداند و آگاه باشد. به زودی شاهین اقبال بر بام خانه شما آشیان می کند و سعادتمند می شوید و درهای خوشبختی به رویتان باز می شود. بر شما مبارک باد.


۴- مغرور نباشید و به دیگران کمک کنید تا خداوند به شما مساعدت نماید. از یاد خداوند در هیچ حال غافل نشوید. پدر و مادر را محترم بدارید و به کمک آنها بشتابید.


۵- هیچ شرف و فضیلتی مانند علم و دانش نیست و هیچ دانش و دانایی مانند فکر کردن و اندیشه نمی باشد.


۶- تلاش را از دست ندهید و مواظب بدخواهان باشید. با افراد معتاد و پست، معاشرت نکنید.


۷- اموری که در این هفته اتفاق افتاد، به فال نیک بگیرید. اینها موجب نزدیکی می شود. به قول شاعر من رشته محبت تو پاره می کنم. شاید با گره خوردن به تو نزدیک تر شوم.


۸- رنگ صورتی یا لیمویی برازنده اندام شماست زیرا حس اعتماد و ملاحت شما را بیشتر می کند

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل33

📬 فال حافظ امروز متولدین شهریور

 غزل33 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ 33

خلوت گُزیده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

جانا به حاجتی که تو را هست با خدا

کآخِر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

ای پادشاهِ حُسن خدا را بسوختیم

آخِر سؤال کن که گدا را چه حاجت است

اربابِ حاجتیم و زبان سؤال نیست

در حضرت کریم، تمنا چه حاجت است

محتاج قصه نیست گرت قصدِ خون ماست

چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است

جامِ جهان نماست ضمیرِ منیرِ دوست

اظهار احتیاج، خود آن جا چه حاجت است

آن شد که بارِ منتِ مَلّاح بردمی

گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست

احباب حاضرند، به اعدا چه حاجت است

ای عاشقِ گدا چو لبِ روح بخش یار

می‌داندت وظیفه، تقاضا چه حاجت است

حافظ! تو ختم کن که هنر خود عیان شود

با مدعی نزاع و مُحاکا چه حاجت است

تعبیر فال حافظ غزل33

✔️ تعبیر فال حافظ شما:
برای رسیدن به نیت خود حاضری هر کاری را انجام بدهی، اما خود را در این راه تنها می بینی، هیچ همدم و همرازی پیدا نمی کنی، هیچ امیدی به انجام این نیت نداری، اما بدان که عاقبت این کار بسیار نیکوست و تو با تلاش و کوششی که از خود نشان می دهی حتما موفق خواهی شد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- حضرت حافظ در بیت های پنجم، ششم و آخر می فرماید:
* چون نماز من گناهکار پاک نمی باشد، پس در میخانه مرتبا می سوزم تا آتش عشق مرا پاک کند و نمازم را پاک گرداند.
* اگر نور تو در مسجد و میکده، در آینه اندیشه و خیال من ظاهر شود، از دو ابروی تو برای دل خود در مسجد، محراب و در میخانه، ساز طرب و شادمانی به پا می کنم.
* ای حافظ غصه دل را به چه کسی میتوان گفت زیرا در این دو روز زمانه، غیر از قدح باده کسی لیاقت ندارد که محرم راز باشد.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۲- این نیت را با کسی که با تجربه و دانا و عاقل باشد، در میان بگذارید ولی توجه داشته باشید که او فردی دلسوز باشد زیرا این نیت برای انجام کاری حساس می باشد. نمی توان با هر کسی در میان گذاشت. همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعا کنید.


۳- کار او رونق می گیرد ولی مغرور می شود. به وی توصیه کنید در هر حال خداوند را در نظر بگیرد و از محبتی که خداوند و دعای دیگران نصیب او کرده، در راه خدمت به مردم بدون تظاهر استفاده نماید. چون خداوند او را دوست دارد.


۴- سعی کنید پا را از گلیم خود بیشتر خارج نسازید. این نیت عملی میگردد ولی نیاز به زمان دارد. به پدر و مادر احترام بگذارید و دل آنها را به دست آورید تا این نیت زودتر عملی گردد. مسافرتی در پیش دارید که موفقیت آمیز است.


۵- رنگ لیمویی یا قرمز که اولی دلیل احساس و عواطف سرشار شما و دومی نماینده قلب پر مهر و آتشین شماست، برایتان توصیه می کنم.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل9

📬 فال حافظ امروز متولدین مهر

 غزل 9 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ 9

رونق عهد شباب است دگر بُستان را

می‌رسد مژدهٔ گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن باز رَسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

گر چنین جلوه کند مغبچهٔ باده فروش

خاک‌روب در میخانه کنم مژگان را

ای که بر مه کشی از عَنبر سارا چوگان

مضطرب حال مگردان، من سرگردان را

ترسم این قوم که بر دُردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانهٔ گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بِکُشد مهمان را

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است

گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

ماه کنعانی من! مسند مصر آنِ تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

تعبیر فال حافظ غزل 9

تعبیر فال حافظ شما:

زمان برای انجام کاری که در نظر داری کاملا مناسب است. پیام همکاری و خدمت خود را هرچه سریعتر به او برسان. در انتخاب همراهان و همکاران خود دقت بسیار کن، زیرا که همکاری با یاران خدا تو را در مقابل مشکلات و مصائب این راه مصون می کند. بیش از این عمر خود را مصروف مادیات نکن که همه اینها فانی است و برای تو سودی ندارد. از امکاناتی که در اختیار داری به خوبی استفاده کن و شاد باش و از تزویر و ریا بر حذر باش.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- هر دم می گویی ای باد بهاری اگر به شاهد و معشوق من برخورد کردی، دعا و سلام و ارادت مرا برسان، ولی باید بدانی که هر وقت از مهمان سرای وجود، خاکی و افکار دم به دم خود بیرون بیایی، آنگاه خواهی دید که می توانی به آرزوی خود برسی.


۲- بهتر است نسبت به فردی کوتاه قد، گندم گون و سینه ای بلند دارد دقت بیشتری داشته باشید.


۳- در خانه نسبت به دیگران سخت گیری بیش از اندازه نداشته باشید و وسواس را کنار بگذارید.


۴- شما فردی خوش قلب، مهربان، دست و دلباز اما بد اخلاق، تودار، خودخور و زود رنج به قول معروف گاو نه من شیرده می باشید.


۵- شما نسبت به کسی علاقه دارید و حاضری برایش ایثار کنی اما بدان در برابرت حسودان قرار دارند. پس مراقب این نیرنگ بازان باش. اگر هوشیار باشی، گزندی به شما نمی رسد.


۶- او را دوست داری اما تردید موجب نگرانی شما شده است. این دو دلی بی مورد است، زیرا او بسیار چالاک و زرنگ است. پس مواظب حیله های او باش چون او در کار خود استاد است.


۷- مسافرت را توصیه می کنم. خرید خوب است ولی فروش به صلاح نیست. معامله انجام می گیرد. ازدواج عملی و موفقیت تحصیلی و علمی به همراه شماست ولی تلاش و کوشش را زیادتر کن.


۸- ارزیابی درستی از توانایی های خود داشته باش و هوشمندانه از ناتوانایی های خود آگاه باش زیرا انسان بازنده از توانایی ها و ناتوانایی های خود غافل است.


۹- اندیشه ای را که هم اکنون در سر می پرورانید، اگرچه لازم است ولی زمان اجرای آن زود است، بنابراین ضروری می باشد که با مشورت و اندیشه بیشتر آن را به زمان بهتری حوالکه کنید. فعلاً موقعیت فعلی را مد نظر داشته باشید و با او از در مسالمت آمیز و زیرکی وارد شوید تا کاملاً او را امتحان کنید و مطمئن شوید کامیابی همگام شما می باشد. جای نگرانی نمی باشد.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل298

📬 فال حافظ  امروز متولدین آبان

 غزل298 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ298

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زهی توفیق

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است
هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم
که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت
که در کمینگه عمرند قاطعان طریق

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام
حکایتیست که عقلش نمی‌کند تصدیق

اگر چه موی میانت به چون منی نرسد
خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق

حلاوتی که تو را در چه زنخدان است
به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق

اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب
که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق

به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام
ببین که تا به چه حدم همی‌کند تحمیق

تعبیر فال حافظ غزل 298

تعبیر فال حافظ شما:
به دنبال سعادت و خوشبختی می گردی، در حالیکه نمی دانی خوشبختی حقیقی همان چیزی است که در اختیار تو قرار دارد و تو روش استفاده از آن را نمی دانی. فرصت ها را غنیمت شمار، چرا که دقایق رفته را بازگشتی نیست. به خود بیا و تصمیمات خود را عاقلانه اتخاذ کن و به آینده ای روشن امیدوار باش.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱-حضرت حافظ در بیت های دوم تا پنجم می فرماید:
* گیتی و مقام آن همگی ناچیز و در حکم نیستی است. من هزار مرتبه این حقیقت را دریافته ام.


* جای بسی تاسف است که تا این لحظه درک نکرده بودم که اکسیر خویشتن انسان، دوست همراه و ساز موافق است.
* به جای امن و راحتی روی بیاور و وقت را که چون کالایی می باشد، به دست دزد روزگار و ایام نسپار. آگاه باش که غم ها و رویدادهای ناگوار قصد هجوم دارند و بر زندگانی تو دزدانه کمین کرده اند.


* شتاب کن که توبه کردن از بوسیدن لب لعل یار و دیدار دهان خندان جام، تصوری است که عقل آن را قبول ندارد و درست نمی داند.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۲- وقت را از دست ندهید زیرا رقیبان در راهند. پس با سرعت عمل، دقت و فعالیت حرکت کنید تا پیروز شوید.


۳- خیلی به پست و مقام و مال اهمیت می دهید و برای رسیدن به آنها تلاش می کنید. شما که دوستان خوب زندگی و محبوب فراوان دارید، بهترین بخت دنیا را دارید، پس دست از لجاجت و خود سری بردارید و قدری عاقلانه به زندگی نگاه کنید و از دوست معتاد و ناباب حتماً دوری گزینید و در کارها به خداوند توکل کنید.


۴- یک مرتبه زمان را از دست داده اید، پس توجه کنید که دیگر فریب نخورید. ملاقات مهمی در پیش دارید که مبارک است. سفری خوش و هدیه ای زیبا و ملاقاتی مهم روی خواهد داد. از مسافر شما خبرهای خوشی خواهد رسید. اگر می خواهید دوستی و محبت در دلتان جای گیرد و بیرون نرود، بمدت ۷ شب متوالی، با حضور قلب و معنی سوره مبارکه النساء آیه ۱۲۵ تا آخر را بخوانید.


۵- به زودی انقلاب و حرکتی کلی روی خواهد داد که همه چیز شما را زیر و رو خواهد کرد. پس مغرور نباشید.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل36

📬 فال حافظ امروز متولدین آذر

 غزل36 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ36

تا سرِ زلفِ تو در دست نسیم افتادست

دلِ سودازده از غصه دو نیم افتادست

چَشمِ جادویِ تو خود عینِ سَوادِ سحْر است

لیکن این هست که این نسخه سَقیم افتادست

در خَم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟

نقطهٔ دوده که در حلقه جیم افتادست

زلف مِشکین تو در گلشن فردوسِ عِذار

چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتادست

دلِ من در هوسِ رویِ تو ای مونس جان

خاکِ راهیست که در دستِ نسیم افتادست

همچو گَرد این تنِ خاکی نتوانَد برخاست

از سرِ کویِ تو زان رو که عظیم افتادست

سایهٔ قَدِّ تو بر قالبم ای عیسی دم

عکسِ روحیست که بر عَظمِ رَمیم افتادست

آن که جز کعبه مقامش نَبُد از یادِ لبت

بر درِ میکده دیدم که مقیم افتادست!

حافظِ گمشده را با غمت ای یارِ عزیز

اتحادیست که در عهد قدیم افتادست

تعبیر فال حافظ غزل 36

تعبیر فال حافظ شما:

انسانی بسیار حساس هستی ولی از این حساسیتهای بی مورد جز غم و غصه چیزی عایدت نمی شود و کارهایت را مشکل و دشوار می کند. تو که سالها به دنبال انجام این نیت بوده ای چرا حالا که وقت عمل رسیده با تصورات بیجا و حساسیتها و حسادتها کار خود را خراب می کنی. پیش از آنکه فرصت را از دست بدهی به خود بیا تا دم عیسایی او به زندگیت روحی تازه بخشد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- به مساله و موضوعی توجه داری که فارغ و آسوده شدن از آن برایت بسیار مشکل است. گرفتار وسوسه عجیبی شده اید. گویی تمام اندیشه و زندگی شما را تصاحب کرده است. بهترین راه آنست که بدون رودر بایستی و تعارف، هر آنچه را که لازم است، با او در میان بگذاری. اگر او توجه کرد و عمل نمود، آسوده خاطر باش ولی اگر وقت گذرانی نمود، با توکل بر خدا، فوری، دوری بجوی که ادامه دادن، شایسته نیست.


۲- حافظ در بیت هفتم می فرماید:
* ای یار عیسوی نفس جان بخش، سایه قامت تو بر پیر من، پرتو و انعکاس نوری است که بر استخوان پوسیده تابد و آن را زنده سازد. محبت آنست که از هر دو سوی باشد و یکطرفه رنج آور است.


۳- این مطلب صحیح است که حضرت حافظ در بیت آخر می فرماید:
* ای دوست گرامی، حافظ سرگشته را با عشق تو یگانگی و پیوست.


۴- این عشق دیرینه می باشد. زیرا عشق ورزی برای عاشقان حقیقی از روز ازل، بهره یشان بوده است ولی این عشق را نباید به پای هر بی اهلی گذاشت. بلکه شایستگی و لیاقت لازم است تا شما با او سخن از عشق و محبت بگویید.


۵- شما باید با درایت و کیاست بیشتر، عمل کنید. زیرا از خانواده ای فهمیده و آداب دان و اهل فضل هستید، حیف است که خود را به چیزهای پیش افتاده و مهمل مشغول کنید. قدر و ارزش خویش را بدانید و اگر از این فرد کلا صرف نظر کنید، بهتر است. هدیه ای دریافت می کنید. به زودی با فرد مهمی ملاقات خواهید کرد که بسیار سودمند است.


۶- موفقیت در آینده، متعلق به شماست. انسانی خوشبخت می شوید و از زندگی خوبی برخوردار هستید. پس آن را با هوس خراب نکنید و نذر خود را ادا کنید.


۷- خود را بشناس. زیرا زندگی ارزش یاب نشده است. پس ارزش خود را حفظ کن.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل 274

📬 فال حافظ امرتولدین دی

غزل 274 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ274

مه دورِ لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

به بویِ گُل نفسی همدمِ صبا می‌باش

نگویمت که همه ساله مِی پرستی کن

سه ماه مِی خور و نُه ماه پارسا می‌باش

چو پیرِ سالِک عشقت به مِی حواله کند

بنوش و منتظرِ رحمتِ خدا می‌باش

گَرَت هواست که چُون جَم به سِرِّ غیب رَسی

بیا و همدمِ جامِ جهان نما می‌باش

چو غنچه گرچه فروبستگیست کارِ جهان

تو همچو بادِ بهاری گره گشا می‌باش

وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی

به هرزه طالبِ سیمرغ و کیمیا می‌باش

مریدِ طاعتِ بیگانگان مشو حافظ

ولی معاشرِ رندانِ پارسا می‌باش

تعبیر فال حافظ غزل 274

تعبیر فال حافظ شما:
زندگی فرصت کوتاهی است که در اختیار تو قرار گرفته است. اما تو نباید تمام مدت عمر خود را مصروف مال اندوزی کنی. کمی هم برای خود زندگی کن و اگر می خواهی به اسرار غیب دست یابی، دل خود را صاف کن و در انتخاب دوستانت دقت نما و تا آنجا که می توانی گره از کار خلق خدا بگشا تا خدا گره از کارهای فروبسته تو بگشاید.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- انسان بی ریا همیشه موفق و آسوده خاطر خواهد بود. بویژه وقتی به کسی کمک می کند. شاد و خندان می باشد. پس اگر برای کسی کاری می کنید، خالص و بی ریا باشید. تو مشکل مردم را بر طرف کن، اگر دیگران ارزش و قدر شما را نمی دانند، اشکالی ندارد زیرا خداوند متعال بر همه چیز آگاه و بصیر است.


۲- حضرت حافظ در بیت های دوم، چهارم و ششم می فرماید:
* من به تو نگفتم که سراسر سال باده نوشی کن و می پرست باش بلکه می گویم سه ماه شراب بنوش و نه ماه پرهیزکاری کن و عابد باش.
* اگر آرزو داری و می خواهی که مانند جمشید از رازهای پنهان جهان آگاه شوی، بشتاب و از مصاحبت جام جهان بین ضمیر آگاه مرشد کامل بهره برگیر.
* درست پیمانی از کسی چشم دارد و طلب نکن و اگر حرف مرا قبول نداری، بیهوده به جستجوی عنقا و اکسیر نباش که نیافتنی است.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۳- برای اجرای این نیت نیاز به صبر و حوصله می باشد زیرا مقدمات آن کامل فراهم نشده. پس ضروری است که با سرعت عمل اما دقت و فعالیت به دنبال آن باشید. زیرا رقبای فراوانی دارید ولی اگر تلاش کنید، فتح و پیروزی از آن شما خواهد بود.


۴- انسان مهربانی هستید. به همین جهت خداوند در همه حال به شما کمک می کند. پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذر خود را ادا کنید. مسافرت را توصیه می کنم. خرید و فروش تفاوتی ندارد. اگر میخواهید تهمتی را که زده اند، خنثی کنید و نادرست درآید، در ۶ شب متوالی، سوره مبارکه توبه از آیه ۶ تا ۱۴ را با حضور قلب و معنی بخوانید.

📋 فال حافظ روزانه

📆 فال هفته

🗞️ غزل421

📬 فال حافظ امروز متولدین اسفند

 غزل296 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شماره296

طالع اگر مدد دهد، دامَنَش آوَرَم به کف

گر بِکَشَم زهی طَرَب، ور بِکُشَد زهی شرف

طَرْفِ کَرَم ز کَس نَبَست، این دلِ پُر امیدِ من

گر چه سخن همی‌بَرَد، قصهٔ من به هر طرف

از خَمِ ابرویِ توام، هیچ گشایشی نشد

وَه که در این خیالِ کَج، عمرِ عزیز شد تلف

اَبرویِ دوست کِی شود دَستکَشِ خیالِ من؟

کس نزده‌ست از این کمان تیرِ مراد بر هدف

چند به ناز پَروَرَم مِهرِ بُتانِ سنگدل

یادِ پدر نمی‌کنند این پسرانِ ناخَلَف

من به خیالِ زاهدی گوشه‌نشین و طُرفه آنْک

مُغْبَچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دَف

بی خبرند زاهدان، نقش بخوان و لاتَقُل

مستِ ریاست محتسب، باده بده و لاتَخَف

صوفی شهر بین که چون لقمهٔ شُبهه می‌خورد

پاردُمَش دراز باد آن حَیَوانِ خوش علف

حافظ اگر قدم زنی در رَهِ خاندان به صِدق

بدرقهٔ رَهَت شود همَّتِ شَحنِهٔ نجف

تعبیر فال حافظ غزل 296

تعبیر فال حافظ شما:
مدتی است احساس بیماری می کنی و این تو را نگران ساخته. نگرانی تو بیهوده است. علاج بیماری تو در دستهای توانای خودت نهفته است و نیازی به طبیب و مصرف دارو ندارد. به تفریحات سالم و شاد روی بیاور و از طعنه و حرفهای بیهوده دیگران ناراحت نشو زیرا همان طور که می دانی زندگی کسان دیگری که تو را دوست دارند وابسته به سلامت توست. پس به فکر خودت باش.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:


۱- حضرت حافظ در بیت چهارم و پنجم می فرماید:
* چون پاییز در این گلستان به تاراج روی آورد، راه او به سوی سرو افراشته بالای تو بسته باد.
* در آن پهنه که زیبایی تو به نمایش و جلوه گری پردازد، آن را که از بد سرشتی چشم زیبا پسند ندارد و خوب به دیده اش بد و بد هم خوب می نماید. فرصت عیب جویی و سرزنش مباد.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.


۲- درباره این نیت خیلی فکر می کنی و به یاد او هستی و ارزو داری که همیشه سالم و تندرست باشد. به شما اطمینان می دهم که حالش حتماً بهبود می یابد و اوضاعش بسیار خوب خواهد شد. درکارهایت موفق خواهی شد، پس جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد و تردید شما کاملاً بیهوده است. حتماً بر اعصاب خود مسلط شوید.


۳- چند روزی ناراحتی و نگرانی دارید. به زودی برطرف می شود. تا یک هفته دیگر خبرهای خوشی دریافت می کنی. مسافر می آید و هدیه ای به شما اهدا خواهد شد. مقام و شغلی در پیش دارید که بهار آفرین است.


۴- به شما توصیه می کنم که به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعایی کنید. گلاب و نسترن عامل بهبودی بیمار خواهد بود.


۵- او به شما بد کرد ولی در اختیار خودش نبود. اکنون بسیار پشیمان می باشد. شما هم سخت نگیرید و باب سخن را بگشایید. به قول اسپنسر: “هدف بزرگ، تحصیل دانایی نیست بلکه عمل می باشد.”


۶- تا پانزده روز دیگر خبری دریافت می کنید که هیجان انگیز می باشد. بدانید پدر و مادر از شما توقع دارند. به آنها توجه کنید.


۷- سخت گیری بی جهت نداشته باشید، چون تردید، عامل شکست می باشد. با تسلط بر اعصاب و مشورت با یکی از آشنایان، اقدام کنید که مسائل همگی حل و آسان خواهد شد.


۸- از بگو و مگو، کارها اصلاح نشده و نمی شود. بلکه با صبر و شکیبایی امور زندگی بسیار بهتر نظم می یابد. پس شما بر اعصاب خود مسلط باشید که زمان به نفع شما خواهد شد.


۹- رنگ قرمز ملایم، طبیعت ذاتی شما را استوارتر خواهد کرد و خلاقیت شما را آشکار می کند و خوش مشربی و متکی به نفس بودن شما را تقویت خواهد کرد.

📋 فال حافظ

📆 فال هفته

🗞️ غزل421

📬 فال هفتگی حافظ متولدین اسفند

غزل421 فال حافظ امروز

حافظ، غزلیات، غزل شمارهٔ421

در سرای مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده

سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر
ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده

شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده
عذار مغبچگان راه آفتاب زده

عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده

گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده

ز شور و عربده شاهدان شیرین کار
شکر شکسته سمن ریخته رباب زده

سلام کردم و با من به روی خندان گفت
که ای خمارکش مفلس شراب زده

که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای
ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده

بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده

فلک جنیبه کش شاه نصره الدین است
بیا ببین ملکش دست در رکاب زده

خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف
ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده

تعبیر فال حافظ غزل 296

همیشه ظواهر دنیای پیرامونمان به چشم جذاب و روشن می‌آیند، اما باید هوشیار باشیم که در این شعله‌وری‌ها، خود را به دام نیفتانیم. از این رو، در انتخاب دوستان خود به دقت عمل کنید؛ زیرا شرط اول رفاقت، یکرنگی است.

در زندگی، برای اجرای نیت‌هایی که در سر داریم، به همت و تلاش بسیاری نیاز است. پس اگر قصد دارید خیر و نیکی را به دنیا برسانید، در همین الان، نیت خود را عملی کنید.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:

با توجه به تفال حافظ، شاید این روزها سخت‌گیری بیش از حدی دارید و به دلایلی بی‌جزا، افراد را آزرده خاطر می‌کنید. در ضمن، فراتر از حد فخرفروشی کرده و با کنایه و طعنه، شخصیت خود را پیچیده تر می‌کنید. باید به خودتان دستور دهید که در این زندگی، عاشقانه و با همت و تلاش، بهترین شخصیت را از خود نشان دهید.

در پیشرفت و موفقیت، لازم است که از لذایذ و شعله‌وری‌های فراوانی که در دنیا وجود دارند، دوری کنید و به گناهان عدالت‌خواهانه نپردازید. البته این موضوع به معنای این نیست که باید از تلاش برای بهتر شدن دست بردارید، بلکه باید با اعتقاد و انگیزه قوی، همیشه در راه بهبود و پیشرفت خود تلاش کنید و با دقت و صداقت در انجام کارهایتان، موفقیت‌آمیز باشید.

شما دارای ویژگی‌های جذاب و دل‌ربا، قدرشناس، رک‌گو، پرحرف، رفیق باز، بی‌آزار، با نمک، سیاست‌مدار، پرحافظه، تشنه دانستن، هوشیار، ورزشکار، قانع و صبور و مادی‌گرا هستید.

بله، این نیت قابل اجرا است، اما به حوصله و صبر نیاز دارد. شاید در برخی مواقع، قدرت تصمیم‌گیری را از دست عزیزتان گرفته باشید. بهتر است فرصتی به او بدهید و به نیت خود پایبند باشید.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید