صفحه اصلی مقالات تعبیر خواب

مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب بیمارستان| بستری شدن در بیمارستان

0
تعبیر خواب بیمارستان
تعبیرخواب بیمارستان نشانه نیازمندی‌های انسان است ممکن این نیاز مالی، عاطفی و حتی جنسی باشد دیدن بیمارستان در خواب میتواند از نظر روانشناسی نیاز...

تعبیر خواب چشمه آب، امام صادق، بن‌سیرین

0
تعبیر خواب چشمه آب
تعبیر خواب چشمه آب؛ در لابه‌لای عمق خواب، چشمه یک نماد پراکنده از رازها و احساسات مخفی است. این خواب ممکن است نشانگر آغازی...

تعبیر خواب جوی آب، جوی آب زلال، کثیف و کدر

0
تعبیر خواب جوی آب
تعبیر خواب جوی آب نشانه آرامش و خوشبختی در زندگی است ولیکن آگردر خواب ببینید که آب جوی گل‌آلوده یا کثیف شده است نشانه...

تعبیر خواب خوردن آب؛ آب خوردن مرده

0
تعبیر خواب خوردن آب
.تعبیر خواب خوردن آب اگر آب زالال و پاک باشد نشانه سلامتی و زندگی راحت است اما تعبیر خواب خوردن آب کدر و کثیف...

تعبیر خواب خورشید‌گرفتگی| 10 هشدار دیدن کسوف که باید بدانید

0
تعبیر خواب خورشید‌گرفتگی
تعبیر خواب خورشید‌گرفتگی از نظر اکثر معبران در سایت تعبیر خواب یونیکا نشانه هشدار برای بندگان است خورشیدگرفتگی در خواب حامل خطر است که...

تعبیر خواب نزدیکی با مرده،(مجامعت و جماع ) همبستر شدن با...

0
تعبیر خواب نزدیکی با مرده
تعبیر خواب نزدیکی با مرده نشانه کسب مال حلال است البته در برخی موارد نشانه نزدیکی مزگ و خیانت نیز می‌باشد در این بخش...

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده

0
تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده
تعبیر خواب چیزی گرفتن از مرده همواره جز پرسش‌های اصلی است که از معبران پرسیده میشود در این مقاله از تعبیر خواب یونیکا به...

تعبیر خواب حرف زدن با مرده

0
تعبیر خواب حرف زدن با مرده
تعبیر خواب حرف زدن با مرده، ابن سیرین بیان می‌کند که اگر در خواب مرده‌ها به شما صحبت و حرف‌های خوشایندی روی دهند، این...

تعبیر خواب ماشین| تعبیر ماشین سفید، مشکی، مدل بالا

0
تعبیر خواب ماشین
تعبیر خواب ماشین، فروید معتقد است که ترک کردن ایستگاه به وسیلهٔ قطار، و به طور کلی با استفاده از ماشین و هواپیما، نمایانگر...

تعبیر خواب گوشت امام صادق| گوشت قرمز و مرغ

0
تعبیر خواب گوشت امام صادق| گوشت قرمز و مرغ
تعبیر خواب گوشت براساس نظر معبران و لیست موضوعی متنوع در یونیکا را دنبال کنید و اگر موفق به تعبیر رویای خود نشدی در...