صفحه اصلی مقالات تعبیر خواب

مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب برهنه بودن| کاملا عریان بودن امام صادق

0
تعبیر خواب برهنه بودن| کاملا عریان بودن امام صادق
تعبیر خواب برهنه بودن/ عریان بودن در خواب بسیار مهم است و نشانه از اتفاقی است که زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد...

تعبیر خواب اعداد صفر تا 100000

0
تعبیر خواب اعداد صفر تا 100000
تعبیر خواب اعداد از دیدگاه ابراهیم کرمانی، ابن سیرین و آنلی بیتون می توانید در ادامه این مطلب با یونیکا همراه ما شوید. تعبیر خواب...

تعبیر خواب مرغ خانگی امام صادق

0
تعبیر خواب مرغ خانگی امام صادق
تعبیر خواب مرغ و خروس در خواب از نظر امام صادق نشانه‌ی ، زنی با جمال؛  کنیزک؛  خادم خانه است ددر این بخش از...

تعبیر خواب بلبل امام صادق

0
تعبیر خواب بلبل امام صادق
تعبیر خواب بلبل نشانه فزرند و معشوق است اگر ببنید که بلبل شما مرده است نشانه بیماری است اما داشتن بلبل در خواب نشامه...

تعبیر خواب عروس هلندی

0
تعبیر خواب عروس هلندی
تعبیر خواب عروس هلندی نشانه سلامنی و شادی است ولی برخی از معبران آنرا به ترس و خبر بد نیز تعبیر میکند در این...

تعبیر خواب همجنسگرایی|رابطه جنسی دو زن،لزبین

0
تعبیر خواب همجنسگرایی|رابطه جنسی دو زن،لزبین
تعبیر خواب همجنسگرایی و رابطه جنسی دو زن(لزبین) نشانه از اضطراب و نیاز عاطفی و جنسی است هرچند این عمل مورد نکوهش جوامع است...

50 تعبیر خواب سیگار کشیدن| همسر، فرزند و دختر مجرد

0
تعبیر خواب سیگار کشیدن ، نشانه احساس ناتوانی و بی‌اعتمادی در زندگی است و به دنبال راه‌هایی برای پرهیز از فشارهای زندگی و رفع...

تعبیر خواب گل قرمز امام صادق، حضرت یوسف

0
تعبیر خواب گل قرمز نشانه فرزند، مال و شادی است گل زیبا برای مردان نشانه زن است و تعبیر خواب گل پژمرده برای زن...

تعبیر خواب النگو طلا امام صادق| النگوی شکسته

0
تعبیر خواب النگو طلا امام صادق
تعبیر خواب النگو طلا در خواب برای مردان اصلا خوب نیست و نشانه از دست دادن و ناکامی در امور دنیاست ولی تعبیر خواب...

تعبیر خواب عقاب سفید

0
تعبیر خواب عقاب که دورم پرواز می‌کند
تعبیر خواب عقاب سفید در خواب نشانه مواجه شدن با پادشاه (شخصیت بزرگ) یا یک اتفاق بزرگ در زندگی شماست که بسته به شرایط...