تعبیر خواب دندان لق میتواند نشانه مشکلات در زندگی باشد اگر ببیند که دندان لق شده خود را کندید و خونی نریخت نشانه آن است که در زندگی خود مشکلات خودتان را حل خواهید کرد‌. یونیکا تنها مرجع رسمی تعبیر خواب در کنار شماست.

تعبیر خواب دندان لق و سیاه

1_خواب دیدید که دندانهايتان لق شده است ، نشانه آن است كه در زندگي شكست تلخي خواهيد میخورید و به دچار ناامیدی و سرخوردگی خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان لق شما را می‌كشد ، نشانة این است كه به بيماري سخت و دردناکی مبتلا می‌شوید .
3ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان لق شما را درست می‌کند ، نشانة این است كه پس از نگراني بسيار اشياء قيمتي خود را پيدا می‌کنید یا در مسیر درست حرکت خواهید کرد.

4ـ مسواك زدن دندانهای لق شده در خواب ، نشانة آن است كه براي حفظ ثروت خود باید بیشتر تلاش کنید و برای حفظ آن به زحمت خواهید افتاد

5ـ اگر خواب ببينيد تعدادي از دندانهايی شما لق شده است ، نشانة این است كه در زندگی خود با درگيريهايي شديد مواجه خواهید شد و تلاش خواهید کرد از كنار این مشکلات بگذريد .

6ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي مصنوعی شما لق شده و آن را گم كرده ايد ، نشانه این است كه مسئوليت‌هايي سنگينی به دوش خواهيد داشت ، كه موجب از بین رفتن غرور شما می‌شود .

7ـ اگر خواب ببينيد در اثر ضربه اي دندانتان لق می‌شود ، نشانة این است كه با مرگ و مير و اتفاقات تلخی روبرو خواهيد میشوید.

8ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان که لق شده با دست کندید، نشانة این است كه دشمنان مخفيانه به شما نزديك خواهند شد و به شما آسیب خواهند زد.

9ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان خراب و كرم خورده و لق شده است ، نشانه‌ای است كه سلامتي شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت و بیمار خواهید شد.

10ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را به بيرون تف کردید ، نشانه‌ای است كه يكي از اعضاي خانواده شما بيمار و رنجور می‌شود .

11ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهايتان لق و سیاه شده ، نشانه این است كه در موقعيت بدي قرار خواهيد گرفت و کار‌ها ، نيمه تمام رها خواهد کرد ، بيماري گريبانتان را میگیرد. و توان لازم را از دست خواهید داد.

12ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي شما لق و سیاه شده مي افتد ، نشانه این است كه خبرهایی بدی به گوش شما خواهد رسيد، تعبیر خواب دندان لق اگر ببينيد دوتا از دندانهاي شما افتاده است ، علامت آن است كه ناخواسته در شرایط بدي قرار خواهید گرفت. و تعبیر خواب دندان لق،اگر ببينيد كه سه تا از دندان‌های شما می افتد ، نشانه‌ای است كه اتفاقات خيلي بدي برايتان رخ می‌دهد .

13ـ اگر خواب ببينيد تمام دندانهاي شما افتاد ، نشانه این است كه مرگ و قحطي در جامعه رواج خواهد یافت.

14ـ تعبیر خواب دندان لق شده، اگر خواب ببينيد دندانهاي كرم خورده خود را با دست کندید ، علامتی است كه به فقر و تنگدستي مبتلا خواهيد شد.

15ـ اگر خواب ببينيد جرم از دندان لق پاك می‌کنید ، نشانه این است كه موقتأ به بيماري خواهيد شد .ولیکن ممکن است که وظايفي كه به عهده شما گذاشته شده را بتوانید به پايان برساند.

16ـ اگر خواب ببينيد از تماشاي دندانهاي لقد و سیاه خود لذت می‌بريد ، نشانه این است كه در پي برآورده شدن آرزوی خود به شادی بزرگی خواهید رسید.

17ـ اگر خواب ببينيد يكی از دندان‌های خود را کندید و آن دندان را گم شد ، نشانه این است كه به كاري رو خواهید آوريد كه چندان دلپذيز و سودآور نيست.

18ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي ، دندانهاي شما را جرم گيري و تميز مي كند ، نشانه این است كه در مقابل افراد مختلف جامعه از منافع شخصي خود دفاع می‌کنید و بر آنان پیروز می‌شوید.

تعبیر خواب دندان لق فک بالا

تعبیر خواب دندان لق فک بالا
تعبیر خواب دندان لق فک بالا

دندان های فک بالا به مردان نسبت داده شده است دندان جلو نشانه پدر و برداران هستند و دندانهای کناری نشانه اقوام پدری نظیر عمو ،پدربزرگ و… هستند.
البته این موضوع بر اساس نظر اکثریت معبران قابل توجه است.
لق شدند دندان در فک بالا میتواند نشانه آسیب و بیماری و یا غم و اندوه در مردان و یا اقوام پدری داشته باشد، اما از آنجای که تعبیر دقیق نیازمند بررسی جزئیات بیشتر است بهتر است در کانال تعبیر خواب تلگرام با ما در ارتباط باشد.
هم چنین تعبیر خواب دندان لق در فک بالا میتواند  احتمالا زیان خوردن از مردان و یا اقوام پدری دلالت کند.

تعبیر خواب دندان لق فک پایین

تعبیر دیدن دندان لق در فک پایین به زنان و اقوام مادری دلالت می‌‌کند، اکثر معبران از جمله امام صادق و ابن سیرین معتقد هستند دندان‌های نیش نشانه همسر ، مادر و دختران می‌باشد و دندان کناری نشانه خواهران ،مادر‌ بزرگ و خاله ها و …هستند و هر گونه نقص در دندان‌های فک پایین نشانه بیماری ،آسیب و یا غم و اندوه در اقوام مادری است.
اگر در خواب ببینید که دندان فک پایین لق و سیاه شده است بسته به دندان، نشانه بیماری در اقوام مادر است.
البته بررسی این خواب دقت فراوانی می‌طلبد برای اینکه بتوانید این خواب را به شکل کامل و جامع تعبیر کنید در تعبیر خواب تلفنی یونیکا همراه ما باشید.

تعبیر خواب افتادن دندان 

دندان بالایی در مقابل چشم قرار دارد که نشانه نرینه‌خواهی است و دندان پایینی در مقابل پیشانی قرار دارد که نشانه مادینه کندن است. اگر در خواب ببینید که جمله‌ای کنار دندان شما افتاده و آن را در دستتان می‌گیرید، نشانه آن است که باید خودتان را جمع کرده و از دیگران جدا نشوید.

اگر از دندان‌های شما بوی خوش می‌آید، نشانه آن است که دیگران درباره شما تعریف می‌کنند، اما اگر به خلاف این بوی دندان شما نامطبوعی دارد، نشانه بدگویی درباره شماست.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب دندان لق و سیاه شده نشانه بروز مشکلات در زندگی است این مشکلات میتواند شامل بیماری، مشکلات مالی و اختلافات خانوادگی باشد. برای تفسیر دقیق و پی بردن به معنای هر خواب باید به جزئیات و شرایط فردی هر کس دقت شود برای اینکه بتوانید خوابهای خودتان را به شکل اختصاصی تعبیر کنید در صفحه تعبیر خواب تلفنی همراه ما باشید.

پیشتهاد مطالعه

استخاره آنلاین

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب گردنبند طلا

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید