تعبیر خواب مسجد امام صادق
تعبیر خواب مسجد امام صادق

تعبیر خواب مسجد نشانه رستگاری و خبر خوب است اگر بینید که به مسجدی واد میشوید خبر خوبی به شما خواهد رسید مسجد خراب نشانه ضایع شدن اعمال شماست در این بخش از یونیکا به تعبیر خواب مسجد خواهیم پرداخت پس همراه ما باشید.

تعبیر خواب مسجد رفتن از نظر معبران

مسجد ابادان را دیدن، نشانهٔ مردی عالم است که مردم به سوی او می‌آیند تا از او برای بهبود دینشان راهنمایی بگیرند. اگر کسی مسجدی بنا کند، نشانهٔ آن است که با مسلمانان نیکویی می‌کند.

تعبیر خواب مسجد رفتن جابر مغربی

اگر کسی مسجدی بنا کند، نشانهٔ آن است که به دنبال زنی دیندار است. اگر چراغ مسجد را روشن کند، نشانهٔ آن است که در کاری که دارد، روشنایی وضوح پیدا می‌کند.

محبوب ترین ها

تعبیر خواب طلا : گم کردن طلا در خواب زن نشانه مورد اهانت قرار گرفتن است.

تعبیر خواب انگشتر :  انگشتر در خواب برای مرد نشانه زن است.

تعبیر خواب کتاب : کتاب خواندن در خواب نشانه موفقیت در زندگی است.

تعبیر خواب مسجد رفتن ابراهیم کرمانی

اگر کسی در مسجد بدون قبله نماز بخواند، نشانهٔ آن است که بی‌دین است. اگر دوست و روی خود را در مسجد بشوید، نشانهٔ آن است که ثروت خود را در آن مسجد هزینه کرده و به هدفش رسیده است. اگر دید مسجدی خراب شده، نشانهٔ آن است که یک عالم از آنجا می‌میرد. اگر دید جایی که مالک او بود، مسجد شده است، نشانهٔ آن است که شرافت و بزرگی در دین دارد. اگر با قومی به مسجد رفت، نشانهٔ آن است که زنی خواهد.

تعبیر خواب مسجد رفتن جابر مغربی

اگر به سوی مسجد یا مکه یا مدینه رفت، نشانهٔ آن است که از همهٔ ترس‌ها ایمن خواهد شد و به دستآوردهای دنیوی و اخروی خود خواهد رسید.

تعبیر خواب مسجد رفتن امام صادق

تعبیر خواب مسجد امام صادق
تعبیر خواب مسجد امام صادق

دیدن مسجد به دوازده نفع است: اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: عالم بزرگ. چهارم: رئیس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطیب. هشتم: مؤذن. نهم: قائم. دهم: نام نیکو. یازدهم: خیر و برکت. دوازدهم: زن نیکو.

تعبیر خواب مسجد رفتن منوچهر مطیعی تهرانی

مسجد نشانهٔ خیر و صلاح و تقوا و پرهیزگاری است و به سوی اهل علم و دانش تقرب می‌آورد. اگر در خواب ببینید که در مسجد هستید و نماز می‌خوانید، نشانهٔ آن است که کار بزرگ و خوبی انجام داده‌اید. اگر وامدار یا زندانی یا بیمار هستید و در خواب ببینید که در مسجد نماز می‌خوانید، این نشانه‌ای از صحت و رستگار شدن شما است. اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد نماز می‌خواند یا در حال توضئه است تا بعداً نماز بخواند، زن پارسای و دینداری خواهد گرفت و اگر خواب بیننده رو به قبله نماز بخواند، کار خیر و درستی انجام داده و اگر در جهت دیگری نماز بخواند، کار خلاف شرع و منافات با دین است.

تعبیر خواب مسجد رفتن ابن سیرین

– اگر در خواب ببینید که «پادشاه» وارد مسجد، خانه یا روستا می‌شود، نشانه‌ای است که اهالی آنجا دچار رنج و مصیبت می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: “پادشاهان وقتی به [دیاری] وارد شوند تباهش کنند” (نمل-۳۴).

– اگر در خواب ببینید که در مسجد بر سجاده نشسته‌ای (مخصوصاً اگر در حال اعتکاف در مسجد باشید)، نشانه‌ای است که به سفر حج می‌روید، همانطور که در قرآن کریم آمده: “از مقام ابراهیم جائی برای دعا بگیرید” (بقره-۱۲۵).

– دیدن مسجد آبادان، نشانه‌ای است بر مرد عالمی که مردم به سوی او می‌آیند تا از او برای بهبود دینشان راهنمایی بگیرند. اگر کسی مسجدی بنا کند، نشانه‌ای است که با مسلمانان نیکویی می‌کند.

– اگر در خواب ببینید که اذان را از مسجد یا مناره می‌خوانید، نشانه‌ای است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنید.

– اگر در خواب ببینید که در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنید، نشانه‌ای است که خیرات زیادی انجام می‌دهید. اما اگر در جای نامناسب عبادت می‌کنید، تفسیر آن برعکس حالت قبلی است.

– اگر در خواب ببینید که جای خرابی (مثل مسجد، مدرسه و عبادتگاه) را درست می‌کنید، نشانه‌ای است که عقل و دین و ایمان شما درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسید.

– اگر در خواب پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در بازار ببینید، تفسیر آن غم، اندوه و ترس شدید است.

 با ما  در     ایتا     و      تلگرام     در ارتباط باشید.

تعبیر خواب مسجد رفتن موضوعی

خواب دیدن مسجد ممکن است نشانه‌ای از ایمان و تقوا باشد و نشان دهنده‌ی ارتباط شما با اعتقادات و ارزش‌های مذهبیتان باشد. این خواب ممکن است برای شما یادآوری باشد که به مسائل معنوی و دینی توجه بیشتری داشته باشید و به عبادت و تقرب به خداوند بپردازید. به طور کلی، خواب دیدن مسجد نشانه‌ای از صلح و آرامش درونی و تلاش برای روحانیت و پاکدامنی است.

تعبیر خواب مسجد و مناره:

اگر در خواب مناره مسجد را دیدید، نشانه این است که با شخصی که مدت ها با او مشاجره کرده اید آشتی خواهید کرد. به زودی می فهمید که به خاطر حماقت دوست چندین ساله خود را از دست داده اید.تعبیر خواب آنلاین یونیکا برای تعبیر رویاهای شما براساس حروف البفا آماده شده است برای تعبیر خواب خود با ما در تماس باشید.

تعبیر خواب داخل مسجد رفتن:

تعبیر خواب مسجد رفتن
تعبیر خواب مسجد رفتن

اگر در خواب به مسجد رفتید، این نشانه‌ای از راحتی و آرامش است. احتمالا در گذشته آسیب دیده اید و دوست دارید به هر شکل ممکن زخم‌های گذشته را درمان کنید. حس می‌کنید که کسی شما را درک نمی‌کند.

تعبیر خواب به مسجد رفتن و نماز خواندن:

اگر در خواب به مسجد رفته و نماز خوانده‌اید، تعبیرش این است که شما فردی مذهبی هستید ولی هنوز از خود راضی نیستید و انتظارات بیشتری از خود دارید. سعی کنید در کنار معنویت به موفقیت‌های دیگر هم برسید که الگویی برای دیگران باشید. اگر دست روی دست بگذارید و کاری نکنید، احتمالا فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست خواهید داد.

تعبیر خواب دیدن نمازگزاران در مسجد:

دیدن مسجد و نمازگزاران در خواب نشانه‌ای است که به زودی مشکلات شما حل خواهد شد. به زودی با فردی ملاقات می‌کنید که تمام مشکلات اقتصادی تان را حل خواهد کرد.

تعبیر خواب دیدن مسجد ساختن:

اگر در خواب دیدید که مسجدی ساخته‌اید، این نشانه‌ای است که به زودی تلاشتان نتیجه خواهد داد. شما پول و زمان زیادی را صرف چیزی می‌کنید که در طولانی مدت نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. شما به تمام کسانی که به شما شک کرده‌اند، ثابت خواهید کرد که ایده و کارتان خوب بوده و توانایی رسیدن به هدف را دارید. اگر خواب دیدید که دیگران مسجد می‌ساختند، تعبیرش این است که ممکن است یکی از دوستانتان دچار مشکل شده باشد و شما مطمئن نیستید که چگونه مشکل او را حل کنید. حتی اگر مجبور باشید که از خود بگذرید، این کار را خواهید کرد.

تعبیر خواب مسجد خرابه:

دیدن مسجد ویران شده در خواب نشانه‌ای است که مشکلی دارید که برایتان غیر قابل حل به نظر می‌رسد. تاکنون همچنین شرایطی را تجربه نکرده‌اید و اکنون نمی‌دانید چه واکنشی از خود نشان دهید. مشاوره با فردی با تجربه و دنیادیده به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در زندگی بگیرید. تخریب کردن مسجد در خواب نشانه‌ای است که شما اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌اید. به همین دلیل نمی‌دانید چه کاری انجام دهید تا همه چیز درست شود. اگر مشکل مربوط به شغلتان باشد، احتمالا با بی پروایی خود پروژه مهمی را به خطر انداخته‌اید.

امَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تلاش می‌کنید که همه چيز را درست كنيد. اگر افراد ديگري در حال تخريب مسجد بودند، تعبیرش این است كه مجبوريد با تلاش خود اشتباهات ديگران را جبران كنيد. احتمالا در شرایطي قرار مي‌گيريد كه مجبور مي‌شويد بين دو نفر واسطه شويد. این تجربه‌ای ناخوشایند برای شما خواهد بود. قبل از تصميم گيري در مورد همه چيز خوب فكر كنيد و به دنبال تجزيه و تحليل امور باشيد.

تعبیر خواب مسجد النبی

تعبیر خواب مسجد
تعبیر خواب مسجد

اگر در خواب به مسجد رفته و نماز خوانده‌اید، این نشانه‌ای از راحتی و آرامش است. احتمالا در گذشته آسیب دیده اید و دوست دارید به هر شکل ممکن زخم‌های گذشته را درمان کنید. حس می‌کنید که کسی شما را درک نمی‌کند.

اگر دیدید که در مسجد نماز می‌خوانید و از سختی و بدبختی نجات پیدا می‌کنید، این نشانه‌ای از کاری بزرگ و خوب است که قصد دارید انجام دهید. اگر در خواب در مسجد نماز می‌خوانید و در وضو خانه وضو می‌گیرید، زن می‌گیرید و او پارسا و اهل دین خواهد بود.

در صورتی که در خواب خانه‌ی شما به مسجد تبدیل شود، این نشانه‌ای از بزرگی، مجد و عظمت است که شما به آن خواهید رسید. اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده‌اید، از بزرگی حمایت می‌طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می‌دهد.

در صورتی که مسجدی در خواب خراب شود، این نشانه‌ای از مشکلاتی است که به نظر غیر قابل حل می‌رسد. شما تاکنون همچین شرایطی را تجربه نکرده‌اید و اکنون نمی‌دانید چه واکنشی از خود نشان دهید. تخریب کردن مسجد در خواب نشانه‌ای است که شما اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌اید..

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب منی

تعبیر خواب عنکبوت

استخاره خوب و بد با قرآن

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید