تعبیر خواب سکه طلا برای زن متاهل و بیوه

0
212
تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب سکه در خواب میتواند نشانه از برکت و سود در معامله باشد تعبیر خواب سکه طلا برای زن نشانه اعتماد به نفس و ارث بردن است  در این بخش از یونیکا به تعبیر دیدن سکه در خواب پرداخته شده است.

تعبیر خواب سکه معبران

تعبیر خواب سکه از نظر معبران تعابیر مختلفی دارد مهم‌ترین و معتبرترین تعابیر برای شما تفسیر شده است. رویاهای خود را در تعبیر خواب آنلاین به شکل رایگان تعبیر کنید برای تعبیر اختصاصی در ایتا پیام ارسال کنید.

تعبیرخواب سکه و طلا منوچهر مطیعی

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. تعبیر خواب سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند.

اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید.

روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بدبختی است و اگر در کتاب‌های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می‌کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می‌شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد.

خریدار حاضر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن‌ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست.

او گفت (دوستت به تو تهمت می‌زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می‌آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چیزهائی که در آن بود بازداشت کردند.

سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نیست و اصلا دزد نمی‌تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سروصدا ها خابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبيل را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چقدر درست و دقیق بود.

تعبیرخواب سکه لیلا برایت

تعبیر خواب سکه نشان‌دهنده این است که به دلیل یک موضوع خاص مجبور به خرج پول می‌شوید. اگر پول خارجی را در خواب ببینید، این نشانه‌ای از موفقیت در کارهای پرخطر است و پیدا کردن پول در خواب نشان‌دهنده این است که در برابر مشکلات مقاومت می‌کنید. اما اگر سکه را در خواب گم کنید، این نشانه‌ای از بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است. اگر در خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، این بمعنی دریافت هدیه‌ای است.

تعبیرخواب سکه آنلی بیتون

تعبیر خواب سکه زیرخاکی
تعبیر خواب سکه زیرخاکی

آنلی بیتون می‌گوید:
1- اگر در خواب سکه پیدا کنید، نشانه‌ای از شادمانی و رهایی از نگرانی‌ها خواهد بود.
2- اگر در خواب به کسی سکه پرداخت کنید، نشانه‌ای از بدبختی خواهد بود.
3- اگر در خواب سکه‌های طلا را از کسی دریافت کنید، نشانه‌ای از خوشبختی و لذت‌های زندگی خواهید داشت.

4- اگر در خواب سکه را گم کنید، نشانه‌ای از تجربه ناخوشایند در محیط خانوادگی خواهید داشت.
5- اگر در خواب سکه خود را بشمارید و متوجه شوید که مقداری کم است، نشانه‌ای از مشکلات در پرداخت قسط‌ها خواهد بود.
6- اگر در خواب از جایی سکه دزدیده شود، نشانه‌ای از وضعیت خطرناک است و باید مراقب عملکرد خود باشید.
7- اگر در خواب پول پس‌انداز کنید، نشانه‌ای از رسیدن به ثروت و آسایش است

تعبیر خواب سکه امام صادق

تعبیر خواب سکه طلا امام صادق به این صورت است:

دیدن سکه طلا در خواب، به طور کلی، نشانه ثروت و برکت است. این خواب ممکن است نشان دهنده موفقیت مالی در آینده نزدیک باشد.

تعبیر خواب سکه طلای فراوان در خواب، نشانه ثروت و برکت فراوان است. این خواب ممکن است نشان دهنده دستیابی به موفقیت‌های بزرگ در آینده باشد.

تعبیر خواب سکه طلای قدیمی در خواب، نشانه ثروت و برکتی است که از اجداد به فرد منتقل شده است. این خواب ممکن است نشان دهنده حمایت مالی از سوی خانواده و دوستان باشد.

تعبیر خواب سکه طلای تقلبی در خواب، نشانه ثروت و برکتی زودگذر است. این خواب ممکن است نشان دهنده ورود به مشکلات مالی در آینده نزدیک باشد.

محبوب‌ترین

تعبیر خواب رابطه با جن

تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب اسب سفید سیاه 

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب سکه طلا

ابن سیرین تعبیر خواب سکه طلا در خواب را به طور کلی نشانه ثروت و برکت می‌داند. اگر در خواب ببینید که سکه طلایی در دست دارید، به این معناست که به زودی به ثروت و رفاه خواهید رسید.

تعبیر خواب سکه طلا زیر خاکی

دیدن یک کیف پر از سکه طلا  و گردنبند طلا در خواب نشانه موفقیت و ثروت فراوان است.

دیدن سکه طلای شکسته در خواب نشانه بدشانسی و از دست دادن ثروت است.

دیدن سکه طلای جعلی در خواب نشانه فریب و نیرنگ است.

دزدیدن سکه طلا در خواب نشانه بدشانسی و از دست دادن ثروت است.

تعبیر خواب سکه طلا زیرخاکی: شرایط و موقعیتی که در خواب سکه طلا زیرخاکی را می‌بینید، نشانگر تلاش‌های شما برای رسیدن به موفقیت است که به نتیجه خواهد رسید.

تعبیر دیدن سکه طلا در خواب برای یک زن متاهل:

تعبیر خواب سکه طلا امام صادق

با دیدن سکه در خواب، زن متاهل به پایداری اقتصادی و راحتی زندگی خود اشاره می‌کند. این نشانه از ثروت و تجمل در زندگی وی است.

دیدن سکه های یک زن متاهل در خواب نشان دهنده سلامت و خوبی جسمی و عدم رنج‌ورزی از بیماری‌ها است.

دیدن یک زن متاهل که در خواب سکه های جعلی دارد، ممکن است نشان دهنده مواجه شدن با مشکلات یا وجود ریا و فریب در زندگی باشد.

دیدن یک زن متاهل که سکه های زیادی پیدا کرده، به معنای دریافت پول بیشتر یا به دست آوردن آرزوهای خود است.

دیدن یک زن متاهل که سکه های خود را از دست داده و غمگین شده، نشانگر مواجه شدن با مشکلات و بحران‌های آینده است.

تعبیر دیدن سکه طلا در خواب برای یک زن باردار:

زمانی که یک زن باردار در خواب سکه می‌بیند و خوشحال است، این نشان می‌دهد که دوران بارداری و زایمانش به خوبی پشت سر گذاشته و به راحتی زایمان خواهد کرد.

اگر زن باردار در خواب سکه دارد اما احساس غم و اندوه می‌کند، این ممکن است نشانگر مشکلات در دوران بارداری یا زایمان باشد.

دیدن یک زن باردار با سکه های نقره، به معنای آوردن پسر نر به دنیا است.

دیدن یک زن باردار با سکه های طلا و گوشگواره طلا، نشان از آوردن دختر ماده به دنیا دارد.

زمانی که یک زن باردار در خواب از مردم سکه می‌گیرد، این نشانگر هدایای زیادی است که نوزاد تولد می‌دهد.

زمانی که یک زن باردار در حال جمع‌آوری سکه است، این نشانگر اضطراب و ترس ناشی از بارداری و زایمان است.

تعبیر دیدن سکه طلا در خواب برای یک زن مطلقه:

دیدن سکه های مطلق در خواب بیانگر تعهد مذهبی ، تقوا و اخلاق خوب وی است.
دیدن یک زن مطلقه که در خواب سکه در جیب خود می گذارد ، بیانگر ثروت هنگفتی است که در روزهای آینده به او می رسد.
ما از دیدن استقبال از رویای شما درباره “سکه” از طریق نظرات خوشحال هستیم و تیم رویایی رویای شما را تعبیر می کنند ، به شما پاسخ می دهند و با شما ارتباط دارد.

 

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب ماهی قرمز

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید