تعبیر خواب انگشتر  در خواب نشانه ثروت و احترام است و موجب کسب مال حلال است اما اگر جنس انگشتر  بی‌ارزش باشد نشانه وجود افراد بیهوده در زندگی شماست، یونیکا تنها مرجع رسمی تعبیر خواب را همراهی کنید.

تعبیر خواب انگشتر

وقتی کسی یک انگشتر را بیند، می‌تواند از خداوند خودش به آنچه خیر و نیکی است، دلیلی بیابد.

تعبیر خواب انگشتر گرفتن: تا آن را برای خود استفاده کند، دلیلی است که براساس لایقی و شایستگی او عمل کرده است و در نتیجه برخی از فواید را بدست آورد.

به عبارت دیگر، اگر شایستگی و قدرت پادشاهی را داشته باشد، پادشاهی را به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب انگشتر اگر ثروتمند باشد، مال و ثروت به اندازهٔ ارزش آن انگشتر بدست خواهد آورد.

اگر کسی در مسجد یا در نماز در عزا یک انگشتر به شخصی بدهد و آن شخص زاهد و پرهیزگار باشد، دلیلی است که به خاطر عبادت و تقوا از خداوند به او عطا شده است.

اگر بازرگان باشد، سود و منفعت تجارت برای او دست‌خواهد آورد.

همهٔ این موارد براساس همین اصل است. اگر ببیند که یک انگشتر به شخصی داده شده است، می‌تواند دلیلی بیابد که از جانب سلطان یا حاکمیتی به آن شخص داده شده است یا دلیلی است که از سوی حاکم به خاطر ارتباط و رابطهٔ نزدیک با خانوادهٔ سلطنتی به او داده شده باشد.

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند که انگشترش گم شده یا توسط دزد ربوده شده، دلیلی است که در کارهایش مشکلات و سختی‌ها پدید آید.اما اگر ببیند که انگشترش شکسته شده و الماس آن باقی مانده است، دلیلی است که از بزرگی و جاه خود دست بدهد و همچنین شهرت و احترامش حفظ شود.اگر ببیند که انگشتر خود را به کسی هدیه می‌دهد، دلیلی است که از آنچه دارد به برخی از افراد ببخشد.

اگر ببیند که انگشتر خود را فروخته و قیمتی برای آن دریافت کرده است، دلیلی است که از دارایی خود همه چیز را بفروشد و هزینه کند. اما اگر قیمتی دریافت نکند، دلیلی است که برخی از دارایی خود را به فروش می‌رساند.

ابراهیم کرمانی دربارهٔ انگشتر صحبت می‌کند و می‌گوید:

اگر ببیند که جنس و ساختار صنعت انگشترش ناپسندیده است، دلیلی است که ثروتی که دارد به هیچ فایده‌ای تبدیل نشود و شخصیت پادشاهی خود را از دست دهد.

تعبیر خواب انگشتر نگین دار

اگر ببیند که انگشترش از نقره ساخته شده است، دلیلی است که آنچه دارد قابل قدردانی و حلال باشد.

اگر انگشترش از آهن باشد، دلیلی است که آنچه دارد کم ارزش و حقیر باشد.

اگر ببیند که انگشترش از جواهرات هفت رنگ یا از سنگ های قیمتی ساخته شده است، دلیلی است بر همان مطلبی که دربارهٔ آهن گفته شد.

اگر ببیند که انگشترش از مواد زیورآلات ساده ساخته شده است، به معنای آن است که ارزش کمتری دارد نسبت به موارد قبلی که گفته شد.

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا برای مردان خوب نیست اما برای زنان نشانه خوشبختی و ثروت است.

اگر ببیند که در انگشت خود انگشتری از آهن است، دلیلی است که قوت و توانایی به دست آورد.

اگر ببیند که انگشترش از برنج یا مس است، دلیلی است که از رفقای بی اصل و بی‌هوده سود می‌برد.

اگر ببیند که انگشترش از بلور است، دلیلی است که از عموم مردم چیزی نیکو به دست می‌آورد.

اگر ببیند که انگشتر خود را به کسی به امانت می‌دهد و آن شخص انگشتر را به او باز نمی‌گرداند، دلیلی است که زنی به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد، اما وی این پیشنهاد را نپذیرفته و زن را رد می‌کند.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر ببیند که انگشتر خود شکسته می‌شود، دلیلی است که بین او و خانواده‌اش اختلافی به وجود می‌آید.

اگر ببیند که انگشتر او دو نگین دارد یا کسی به او داده که هر دو نگین با یکدیگر سازگار هستند، دلیلی است که خداوند او را برگزیده است.

اگر ببیند که یکی از این دو نگین از او جدا می‌شود، دلیلی است که او باید از دو گناه یکی توبه کند.

اگر ببیند که یک نامه نوشته و آن را به انگشتر خود مهر کرده است، دلیلی است که چیزی پنهان به او می‌رسد.

و اگر ببیند که یک نامه را که برایش باز شده است را مهر کرده است، دلیلی است که چیزی آشکار به او می‌رسد.

تعبیر خواب انگشتر خریدن

منوچهر مطیعی تهرانی دربارهٔ انگشتر صحبت می‌کند و می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که یک انگشتری را در دست دارید که قبلاً هیچگاه نداشته‌اید و از دیدن آن به انگشت خود شگفت‌زده و تحسین کرده‌اید، نشانه این است که به یک موفقیت بزرگ دست خواهید یافت که برای شما و حتی برای دیگران باورپذیر نیست.

اگر کسی یک انگشتر به شما بدهد و شما آن را به انگشت خود بند کنید، سودی از جانب آن فرد به شما می‌رسد که اعتبار شما را بالا می‌برد.

دریافت انگشتری از دیگران مفید است و منافعی که به نتیجه آن می‌رسد، وابسته به شخصیت و موضوع شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر به شما داده می‌شود، است.

اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خود را شکسته است و قبلاً ازدواج کرده باشد، نشانه‌ای است بر وقوع اختلاف و جدایی بین او و همسرش.

اگر در خواب ببینید که انگشتر خود را به کسی به امانت داده‌اید و آن شخص آن را برمی‌گرداند و حفظ می‌کند، خواب شما به این معناست که در آینده نه چندان دور، با یک زن یا دختری ازدواجی پیش خواهید رفت، اما او پیشنهاد شما را نپذیرفته و آرزویی که تحقق نیافته بود، را به شما اطلاع می‌دهد.

گم شدن انگشتری برای زن، به ویژه اگر دارای نگین باشد، مطلوب نیست زیرا به معنای از دست دادن فردی که در خواب دیده‌اید یا از جایی دور می‌شوید و منزوی می‌شوید.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

تعبیر خواب انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
تعبیر خواب انگشتر گم کردن آن : جدایی
تعبیر خواب انگشتر یافتن: اختلاف
دریافت کردن آن : دام ،تله
تعبیر خواب انگشتر گرانقیمت : ازدواج موفق
خریدن : نامزدی

 تعبیر خواب انگشتر نقره امام صادق

 

تعبیر خواب انگشتر نقره بر4 وجه میباشد.

قدرت و سلطنت،زن،فرزند،مال

تعبیر دیدن انگشتر  توسط زن: شوهرش بمیرد یا فرزندش.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر حلقه انگشتری فرزند است

تعبیر خواب دیدن انگشتر برای مردان: عزت وجاه است

تعبیر خواب دیدن انگشتری نقره یا فیروزه: مهربانی از خلق

چکیده تعبیر

تعبیر خواب انگشتر در خواب برای مردان نشانه از تجارت است و اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر در دست دارد نشانه سود در کسب و کارش است ولیکن تعابیر انگشتر بسته به جنس و شرایط و جزئیات خواب متفاوت است برای تعبیر خواب اختصاصی میتوانید در تعبیر خواب تلفنی یونیکا با ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد مطالعه

استخاره آنلاین

استخاره برای باز شدن بخت 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید