تعبیر افتادن در خواب، در خواب‌هایمان، احساس افتادن و واپسه شدن معمول است. با این حال، این حالت عصبی ناراحت کننده است و در صورت تکرار آن، ممکن است به بیماری منجر شود که باید مورد درمان قرار گیرد. در مقابل خواب‌های دیگری که شامل توصیفات مختلفی از افتادن، پرت شدن و سقوط هستند، تعبیرات مختلفی وجود دارد که می‌توان با مطالعه رویا‌نامه‌ها به آنها پی برد. به عنوان مثال، افتادن بر روی دیگران نشانگر مشکلات رابطه و بهتر است در روزهای آینده بهتر مراقب رفتار خود با دیگران باشیم و از اختلافات بپرهیزیم.

تعبیر خواب افتادن

در خواب، اگر فردی ببیند که به زمین می‌افتد و این باعث تشویش و ناراحتی او در جنگ یا دعوا می‌شود، این نشان دهنده تلاش او برای رسیدن به چیزی است که انتظارش را ندارد.

در صورتی که فرد ببیند که از مکانی بلند به پایین می‌افتد، مانند کوه یا بام یا دیوار، این نشانگر عدم دستیابی به آرزویش و عدم تحقق مرادش است.

در مقابل، اگر فردی ببیند که از مکانی به پایین می‌افتد، اما دلیل آن عدم تحقق آرزویش نیست و به هیچ وجه ناامید نمی‌شود.

در صورتی که فرد ببیند که از کوه به پایین می‌افتد، باید منتظر بدبختی و دردسر باشد. از آنجا که او رنج می‌کشد، باید به سختی تلاش کند تا به هدف خود برسد.

اگر فرد زخم شدیدی ببیند که خون از آن عضو جاری می‌شود، این نشانگر وقوع ضرر و زیان برای او است.

اگر فرد ببیند که به دلیل لغزندگی پا، به زمین می‌افتد، این نشانگر رنج و المی برای او خواهد بود.

اگر فرد ببیند که به زمین می‌افتد، اما به هیچ وجه رنجی نمی‌کشد، این نشانگر چیزی بسیار آسان و ساده است که به راحتی قابل دسترسی است.

در صورتی که فرد ببیند که بام خانه یا دیوار به او فرو ریخته‌اند، این نشانگر رسیدن به ثروت زیاد است، اما او از انتظار تحقق آن خسته شده است و به همین دلیل خرم و شاداب می‌شود و کارش همیشه آسان می‌شود.

افتادن از ارتفاع نیز به ناکامی اشاره دارد و به میزان ارتفاع سقوط بستگی دارد.

افتادن در خانه یا درگاه نیز نشانگر تلاطم و نگرانی است.

افتادن از کوه به معنای روبه‌رو شدن با شکست در کارهای زندگی است و می‌تواند نارضایتی را برای ما به همراه داشته باشد.

اگر در نتیجه سقوط مجروح شدیم، زخم وارده به ما زیانی است که باید پذیرفت.

لرزیدن و سقوط نیز ممکن است به رسیدن به رنج و بلا اشاره کند.

در مورد افرادی که شما را پرت کرده‌اند یا شما دیگری را پرت کرده‌اید، به هر حال آسیبی به طرف مقابل وارد می‌شود. با این حال، اگر آرام و آهسته به زمین بیافتیم، خطری جدی ندارد. همچنین، در صورتی که پایین سقوط کنیم و زیر پاهایمان آب صاف باشد، ممکن است حادثه‌ای به نحوی اتفاق بیفتد که به خوش‌بینی ما به پایان برسد.

در نهایت، افتادن در خواب علائمی از خطرهایی که در زندگی ما رخ می‌دهد را نشان می‌دهد و باید با احتیاط و توجه به آنها روبرو شویم.

تعبیر خواب افتادن دندان

دیدن تعبیر خواب زن باردار در خواب

 

تعبیر خواب افتادن
تعبیر خواب افتادن از کوه

تعبیر افتادن در خواب لیلا برایت

درباره افتادن در خواب توضیح می دهد که نشانگر وقوع خطرات است. به عنوان مثال، اگر در خواب ببینید که دیگران افتاده‌اند، این نشانگر غلبه بر دشمنان است.

افتادن در قبر

همچنین، اگر در خواب ببینید که در یک قبر افتاده‌اید، این به معنای وارد شدن زیان و صدمه به شماست.

از سوی دیگر، اگر به پایین می‌افتید و زخمی نمی‌شوید، این نشانه پیروزی در معاملات و مبارزات است.

 

تعبیر افتادن در کتاب سرزمین رویاها

به عنوان مثال، اگر از یک مکان مرتفع به پایین می‌افتید، این نشانگر بدشانسی و شکست است.

همچنین، اگر از یک بلندی به پایین می‌افتید، احترام خود را از دست می‌دهید.

در صورتی که در اثر افتادن زخمی شوید، اوقات سختی را تجربه خواهید کرد و دوستانتان را از دست خواهید داد.

البته در برخی موارد، مانند افتادن در آب یا اقیانوس، خطری برای سلامتی شما یا بیننده خواب به وجود می‌آید.

 1. تعبیر افتادن در خواب از یک مکان مرتفع  : بد شانسی شما را دنبال می کند .
 2. تعبیر افتادن در خواب از یک بلندی به پایین  : احترامتان را از دست می دهید .
 3. تعبیر افتادن در خواب و زخمی شدن : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید .
 4. تعبیر افتادن در خواب   و خیلی ترسیدن :یاءس و ناراحتی
 5. تعبیر افتادن در خواب  بدون اینکه آسیب : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید .
 6. تعبیر افتادن در خواب روی کف اتاق  : یک خطر شما را تهدید میکند .
 7. تعبیر افتادن در خواب از روی یک پل  : دیوانگی و سبک مغزی
 8. تعبیر افتادن در خواب   و در همان  حال بیدارشدن : شادی و ناخواسته و موقتی
 9. تعبیر افتادن در خواب در قبر  : مصیب در پیش است .
 10. تعبیر خواب افتادن  در آب  : خطر برای بیننده خواب
 11. تعبیر خواب افتادن در اقیانوس : سلامتی شما بخطر می افتد .
 12. دشمنان شما را به دریا بیندازند : رنج خواهید برد .
 13. تعبیر خواب افتادن اشخاص دیگر  : پیشرفت در کار
 14. تعبیر خواب افتادن نزدیکان : بر دشمنان پیروز می شوید.
 15. افتادن  : شادی غیره منتظره
 16. افتادن دشمنان : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
 17. افتادن دوستان  : به اشتباهات خود پی می برید .

  17 تعبیر خواب افتادن
  17 تعبیر خواب افتادن و سقوط

تعبیر خواب افتادن در آب

 تعبیر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود

لوک اویتنهاو

در آب افتادن : رنج

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد

تعبیر خواب سقوط

 

اگر خواب ببينيد بعد از سقوط کردن  ، آسيبي به وی  نميرسد ، اما وحشتزده است ، تعبیر انست كه با تقلاي بسيار ، سرانجام به افتخار و ثروت دستخواهد یافت

اما اگر بعد از  سقوط زخمي شود ، علامت آین است كه با سختيها و فقدان دوستان روبرو خواهد شد

تعبیر خواب سگ چیست؟

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید